BlissBrain-prototype fra SpillExpo ligger på GitHub!

icon-social-github-128

I anledning SpillExpo 2014 lagde vi en liten prototype av BlissBrain som bruker kjernekomponeneter av det som skal bli et fullverdig API. Prototypen gjør det mulig å bruke tankekommandoer fra et Emotiv EEG headset på en PlayStation 1 via et USB-relé. Koden kan hentes på GitHub (GPLv2 lisens): https://github.com/TurboDevsAS/BlissBrain_TimeCrisis_Prototype_SpillExpo

Vi tilbyr bachelorprosjekter!

Vil du jobbe med oss på hovedprosjektet til bachelorgraden din? Vi averterer etter studentgrupper, på datalinjene og produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus for hovedprosjekter våren 2015. http://www.cs.hioa.no/data/bachelorprosjekt/Prosjektforslag.php