Om TurboDevs AS

TurboDevs AS ble grunnlagt av gruppen bak bachelorprosjektet EEGBliss på Høgskolen i Oslo og Akerhus 2014. Selskapet har som mål å videreutvikle konspetet bak EEGBliss til et ferdig produkt. Dagboken fra bachelorprosjektet kan leses her: http://eegbliss.com/