Vi tilbyr bachelorprosjekter!

Vil du jobbe med oss på hovedprosjektet til bachelorgraden din?

Vi averterer etter studentgrupper, på datalinjene og produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus for hovedprosjekter våren 2015.

http://www.cs.hioa.no/data/bachelorprosjekt/Prosjektforslag.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *