BlissBrain-prototype fra SpillExpo ligger på GitHub!

icon-social-github-128I anledning SpillExpo 2014 lagde vi en liten prototype av BlissBrain som bruker kjernekomponeneter av det som skal bli et fullverdig API.

Prototypen gjør det mulig å bruke tankekommandoer fra et Emotiv EEG headset på en PlayStation 1 via et USB-relé.

Koden kan hentes på GitHub (GPLv2 lisens):

https://github.com/TurboDevsAS/BlissBrain_TimeCrisis_Prototype_SpillExpo

timecrisisarray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *